Improvised Music from Japan / Discography

Michihiro Satoh

Tohoku Roman

(Aoistudio, POCE-3032) (Japan) (CD)


 1. Tsugaru Yosare Bushi (3:13)
 2. Tosa no Sunayama (3:44)
 3. Dodarebachi (1:05)
 4. Tsugaru Aiya Bushi (4:09)
 5. Tanabu Oshimako Bushi (3:45)
 6. Kuroishi Yosare Bushi (1:50)
 7. Tsugarushamisen Koshinkyoku (5:48)
 8. Hirosakijyo Sakura Fubuki (6:58)
 9. Kanashiki Tsugarushamisen (4:54)
 10. Natsu Yoimatsuri (3:20)
 11. John Kara-Genki (9:10)
 12. Nikata Bushi (2:35)

Tracks 1-6, 12: traditional
Tracks 7-11: music by Michihiro Satoh

Michihiro Satoh: tsugaru-shamisen

Guests
Shozan Tanabe: shakuhachi (2, 5, 7-11)
Masaki Yoshimi: tabla (3, 6, 9-11)
Shigeri Kitsu: taiko (5, 10, 11), percussion (10)

Produced by Michihiro Satoh and Katsuhiko Tane
Recorded (in June-July 2004) and mixed by Tatsukiyo Mitsuyasu and Takeshi Yoshida at Aoi Studio and White Road Studio
Mastered by Shigeki Fujino
Design by Tsutomu Tahara
Illustration by Baku Ueda
Photos by Sakyo and Yolliko Saito

Released in September 2004