Improvised Music from Japan / Discography

Keiichiro Shibuya
Yuji Takahashi

ATAK002 Keiichiro Shibuya + Yuji Takahashi

(ATAK, ATAK002) (Japan) (CD)


 1. (1:07)
 2. (2:20)
 3. (3:29)
 4. (0:17)
 5. (0:06)
 6. (2:46)
 7. (1:15)
 8. (5:39)
 9. (5:23)
 10. (4:24)
 11. (10:04)
 12. (0:21)
 13. (0:15)
 14. (1:54)
 15. (1:20)

Keiichiro Shibuya: laptop
Yuji Takahashi: laptop

Edited by Keiichiro Shibuya
Design by Myeong-hee-lee

Released June 2003