Improvised Music from Japan / Discography

Satoko Fujii Orchestra Nagoya

Maru

(Bakamo Records, BKM-005) (Japan) (CD)


  1. Slip-on (7:19)
  2. Pakonya (13:29)
  3. Maru (13:57)
  4. Yattoko Mittoko (8:55)
  5. Bennie's Waltz (8:34)
  6. Sakuradori Sen (16:01)

Compositions by Yasuhiro Usui (1), Satoko Fujii (2, 5, 6), and Natsuki Tamura (3, 4)

Satoko Fujii Orchestra Nagoya
Satoko Fujii: conductor
Shingo Takeda: alto saxophone
Akihiko Yoshimaru: alto saxophone
Yoshiyuki Hirao: tenor saxophone
Yoshihiro Hanawa: tenor saxophone
Daion Kobayashi: baritone saxophone
Natsuki Tamura: trumpet
Tsutomu Watanabe: trumpet
Takahiro Tsujita: trumpet
Misaki Ishiwata: trumpet
Tomoyuki Mihara: trombone
Toshinori Terukina: trombone, euphonium
Tatsuki Yoshino: tuba
Yasuhiro Usui: guitar
Shigeru Suzuki: bass
Hisamine Kondo: drums

Recorded live by Yo Ohta at Tokuzo, March 7, 2006
Produced and mixed by Yasuhiro Usui
Mastered by Yukito Okazaki at Studio Zen, May 16, 2006
Design by Masako Tanaka
Photos by Densuke Ariki and Niira

Released in June 2006