Improvised Music from Japan / Discography

Satoko Fujii Orchestra Nagoya

Sanrei

(Bakamo Records, BKM-007) (Japan) (CD)


  1. Gokaku (10:25)
  2. Eaves (8:27)
  3. Blueprint (8:56)
  4. Kondo Star (12:37)
  5. Shogetsu (8:04)
  6. Sankaku (8:33)
  7. Sanrei (10:41)

Compositions by Natsuki Tamura (1, 6), Yasuhiro Usui (2, 5), and Satoko Fujii (3, 4, 7)

Satoko Fujii Orchestra Nagoya
Satoko Fujii: conductor
Shingo Takeda: alto saxophone
Akihiko Yoshimaru: alto saxophone
Kenichi Matsumoto: tenor saxophone
Yoshihiro Hanawa: tenor saxophone
Yoshiyuki Hirao: baritone saxophone
Natsuki Tamura: trumpet
Tsutomu Watanabe: trumpet
Takahiro Tsujita: trumpet
Misaki Ishiwata: trumpet
Tomoyuki Mihara: trombone
Toshinori Terukina: trombone, euphonium
Tatsuki Yoshino: tuba
Yasuhiro Usui: guitar
Atsutomo Ishigaki: bass
Hisamine Kondo: drums

Produced by Yasuhiro Usui
Recorded live by Nobuki Matsui at Tokuzo, September 4, 2007
Mixed and mastered by Yasuhiro Usui
Design by Masako Tanaka
Photos by Densuke Ariki

Released in April 2008