Improvised Music from Japan / Discography

Sanhedrin

Saa Mannakada Donna Kanji

(Breathing Bass Records, BBCD-001) (Japan) (CD)


  1. Tobitatsugaii Kokokaramo (9:03)
  2. Yokuarukototowa Iwasenai (5:42)
  3. Kitani Naritagaru Gate Reverb (5:10)
  4. Mapputatsunisuru. Docchiniemo Katamukunayo (5:04)
  5. Koremo Minna Omaenomono (9:41)
  6. "Yurusanakuteii" toyuu Ninshukino Omoikomino Jubakukara Itsu Nukederarerumonoka? (6:29)
  7. Saa Mannakada Donnakanji, Part 1 (15:32)
  8. Saa Mannakada Donnakanji, Part 2 (10:32)

All improvised by Sanhedrin

Sanhedrin
Keiji Haino: guitar, voice
Tatsuya Yoshida: drums
Mitsuru Nasuno: bass

Recorded live by Tatsuya Yoshida at Earthdom, Tokyo, March 3, 2007, and at Live Inn Rosa, Tokyo, June 9, 2007
Produced by Mitsuru Nasuno
Design by Hideto Oguri

Released in 2008