Improvised Music from Japan / Discography

Kaeru-moku

Shukan

(Compare Notes Records, CN-0014) (Japan) (CD)


 1. Onchi to Yumono (0:21)
 2. Funazushi no Uta (1:51)
 3. Ano Tera ni Kaeritai (2:24)
 4. Kodo Johoka Shakai (3:20)
 5. Saka no Kisetsu (2:51)
 6. Noto no Koibito (1:11)
 7. Jogakuin to Watashi (3:46)
 8. Onna Keiji Yume Sosa (2:46)
 9. Panda Tai Koala (3:25)
 10. Lilliput (4:03)
 11. Hamabe ni (3:01)
 12. Hachigatsu Sanjuichinichi (3:36)

All words and music by Hiromichi Soma except track 3, words from a tradition of Miidera temple

Kaeru-moku
Hiromichi Hosama: vocal, guitar
Taku Unami: guitar, chorus
Kazushige Kinoshita: violin, chorus
Kanji Nakao: clarinet, percussion, chorus

Momo Nonaka: chorus (2)
Reiji Hattori: bodhrán (8)

Recorded by Taku Unami at Hibari Studio, Tokyo, May 19 and 20, 2007
Mixed and mastered by Taku Unami
Cover illustration by Kumio Kurachi
Design by Akinobu Oda

Released in October 2007