Improvised Music from Japan / Discography

Kaeru-moku

Wakusei

(Compare Notes Records, CN-0020) (Japan) (CD)


 1. Shoka (1:58)
 2. SP Hour (3:43)
 3. Tonkatsu Misaki (4:19)
 4. Tonkatsu Hiko (2:12)
 5. Koi no Restaurant (2:32)
 6. Kuda no Uta (2:41)
 7. Jankenshiki (1:39)
 8. Kita Quest (2:51)
 9. Ieneko Elegy (4:08)
 10. Yasashisa ni Tsutsumareta (2:59)
 11. Kiokujutsu (5:17)
 12. Natsu ni Umareta (3:57)
 13. Bakurocho (2:32)
 14. Sanrinsha (2:11)
 15. Nobitasan (3:35)
 16. Ryushutsu (1:48)

All words and music by Hiromichi Soma
Arrangements by Kaeru-moku

Kaeru-moku
Hiromichi Hosama: vocal, guitar, keyboard
Taku Unami: guitar, keyboard, chorus
Kazushige Kinoshita: violin, chorus
Kanji Nakao: percussion, clarinet, chorus

Momo Nonaka: chorus (13)

Recorded and mastered by Taku Unami
Cover illustration by Kumio Kurachi
Design by Akinobu Oda

Released in March 2009