Improvised Music from Japan / Discography

Katsuyuki Itakura

Bakumoso: Play Eric Satie

(no label name, LMCD-1305) (Japan) (CD)


  1. American Comedy (5:25)
  2. Kimi wa Zubunure (4:27)
  3. Water-Shoote (5:14)
  4. Sentoku (7:07)
  5. Tako no Kuchu Osoji (8:56)
  6. Bakumoso (5:13)
  7. Jim-No-Pe-Die (7:05)
  8. Omae ga Hoshii (6:40)
  9. Buranko (4:17)
  10. Theme of Orihime Monogatari (5:24)

Katsuyuki Itakura: piano
Keisuke Ota: violin
Kazuji Kato: guitar
Osamu Honjo: bass
Shunsuke Mizuno: bass
Takao Okamura: drums

Recorded by Yukio Kojima at Avant House on September 30, 1990, except track 5, recorded live at Bario Hall on June 3, 1990
Cover design by Yoshihiro Ozawa
Includes liner notes in Japanese by Katsuyuki Itakura

Released 1992