Improvised Music from Japan / Discography

Shizuru Ohtaka

Repeat Performance III

(King Record, KICS 481) (CD)


  1. Requiem (music: Shizuru Ohtaka / lyrics: Shizuru Ohtaka) (4:43)
  2. Sukiyaki (Hachidai Nakamura / Rokusuke Ei) (5:33)
  3. Makka na Taiyo (Nobuo Hara / Osamu Yoshioka) (4:09)
  4. Heidenröslein (H. Werner / Shizuru Ohtaka) (4:22)
  5. Hana, Taiyo, Ame (Takayuki Inoue / Osami Kishibe) (6:29)
  6. Hoshikuzu no Machi (Yoshiaki Abe / Jusaburo Tojo) (4:44)
  7. Heaven or Hell (J. Offenbach / Shizuru Ohtaka) (5:52)
  8. Chiisai Aki Mitsuketa (Yoshinao Nakata / Hachiro Satoh) (4:19)
  9. Ellie My Love (Keisuke Kuwata / Keisuke Kuwata) (4:16)
  10. Naya Dunia (Shizuru Ohtaka / Shizuru Ohtaka) (6:07)

Arranged by Shizuru Ohtaka (1), Kagami Inoue (2), Katsutoshi Morizono (3), Michiaki Kato (4, 10), Kazuhisa Uchihashi (5, 8), Kazutoki Umezu (6), and Yasuhiko Fukuda (7, 9)

Shizuru Ohtaka: vocal (1-10), chorus (1-3, 7, 10), voice (7)
Hidetaro Honjo: kokyu, shamisen (1)
Takashi Takahashi: Tibetan bell (1)
Hiroaki Sei: Indian bell (1)
Makoto Yokoyama: Chinese bell (1)
Masako Kawamura: koto (2)
Takayuki Hijikata: guitar (2)
Masaharu Kanda: cello (2)
Tomoya Kikuchi: cello (2)
Yasuo Maruyama: cello (2)
Ryo Watanabe: percussion (2)
Katsutoshi Morizono: guitar (3)
Johnny Yoshinaga: drums (3)
Toshihiko Fukumura: tenor sax (3)
Mitsuru Kotaki: manipulator (3)
Michiaki Kato: guitar (4, 10), synthesizer (4), additional percussion (4)
Ichiko Hashimoto: piano (4), keyboard (4)
Hitoshi Watanabe: acoustic and fletless bass (4), bass (9)
Masafumi Minato: drums (4, 5, 10)
Masaki Yoshimi: tabla (4)
Yuki Sugawara: percussion (4, 10)
Chieko Kinbara: violin (4)
Keiko Shiga: violin (4)
Eric Miyashiro: flugelhorn (4)
Takeshi Yamanaka: manipulator (4)
Kazuhisa Uchihashi: guitars (5, 8)
Mitsuru Nasuno: bass (5)
Hiroshi Okamoto: Hammond organ B-3 (5), piano (5)
Hiroyuki Shiotani: flute (5)
Nob: chorus (5)
Kazutoki Umezu: soprano sax (6), clarinet (6), penny whistle (6)
Tetsuji Yoshida: trumpet (6)
Hiroaki Katayama: tenor sax (6)
Hiroshi Itaya: tromborn (6)
Sekijima Takero: tuba (6)
Hidehiko Urayama: guitar (6), quattro (6)
Kozo Niida: drums (6)
Yasuhiko Fukuda: synthesizer (7), piano (7, 9), programming (7)
Keisuke Ota: violin (7)
Shigeru Okazawa: bass (7)
Mansaku Kimura: drums (9)
Hiroyasu Yaguchi: alto sax (9)
Chiharu Mikuzuki: bass (10)
Masato Matsuda: rhodes (10)
Eiji Narushima: percussion (10)
Chuei Yoshikawa: acoustic guitar (10), mandlin (10)
Chieko Strings: strings (10)
Hamza El-din: oud, tar, vocal (10)
Jadranka: chorus (10)
Origa: chorus (10)

Produced by Shizuru Ohtaka
Co-produced by T-saurs
Recorded and mixed at MCI
Engineered by Kazuhiko Miyamoto, Hiroshi Fujita, Nobuo Hattori, and Richard Evans
Mastered by Teppei Asai at Sony Shinanomachi Studio
Art direction and design: Masayuki Matsushita andYuko Asami
Photography: Tsutomu Yano

Released 1995