Improvised Music from Japan / Discography

Yuriko Mukojima

Right Here!!

(Off Note, on-13) (Japan) (CD)


  1. It's Fine Today (4:04)
  2. Milomba (3:14)
  3. I Miss You (5:34)
  4. Hietsuki-Bushi (4:41)
  5. Wait! (3:18)
  6. Untitled (3:56)
  7. Tango (3:26)
  8. Habanera (6:24)
  9. Koi no Yokan (4:47)

All music composed and arranged by Yuriko Mukojima except (4) and (6)

Yuriko Mukojima: violin (1, 2, 3, 5, 6, 7, 9), percussion (1), samples (1, 2, 5, 9), accordion (2, 3, 4, 8), voice (2)
Kazuto Shimizu: piano (1-4, 7, 9)
Wayne Horvitz: piano (5, 6)
Ryota Komatsu: bandoneon (1, 2, 7, 9)
Kazutoki Umezu: clarinet (5)
Masataro Naoe: electric guitar (8)
Sachi Hayasaka: saxophone (3, 8)
Makoto Yoshimori: synthesizer (3), organ (3), synthesizer bass (8)
Masazo Hisashita: o.o.o. sample (3), theremin (8)
Jiro Imai: samples (1, 2, 7, 9), voice (2, 8)
Shigeri Kizu: vocal (4)
Hiroshi Yoshino: wood bass (5)
Takayoshi Matsunaga: wood bass (1, 2, 7, 8, 9)
Tom Cora: cello (5)
Samm Bennett: percussion (5, 6)
Yoshio Kuge: percussion (1, 2, 9), sample (2), voice (2), drums (3, 5, 7, 8)
Atsushi Ito, Koichi Onishi, Atsushi Kaneno, Kazuyoshi Kamiya, Fumihiko Sato, Naotaka Hirasawa: voice (2)

Produced by Yuriko Mukojima
Recorded by Yoshiaki Kondo and Takao Akimoto at GOK Sound, Tokyo, July 1995 and March-April 1996
Mastered by Yoshiaki Kondo at Kojima Recording Studio, Tokyo
Photos by Masashi Kuwamoto
Design by Kunihisa Fujiwara
Includes a 10-page booklet with liner notes by Shuhei Hosokawa and Yuriko Mukojima (in Japanese) and photos

Released in 1996