Improvised Music from Japan / Discography

Shuntaro Tanikawa
Kensaku Tanikawa

Mugenshoku no Crayon: Tokyo Sketch 2002.10.02

(Ohrai Movies, JMVK-1001) (Japan) (DVD)


 1. Introduction
 2. Hige
 3. Michi
 4. Mugenshoku no Crayon
 5. Tegami / Tayori
 6. Unko
 7. Kotoba Asobi Uta
 8. Nelly
 9. Chindon Tsushinsha, Tojo
 10. Circus / Doke
 11. Kabocha
 12. Taka wo Kukuroka
 13. Onara Uta / Taiko
 14. Kino no Shimi
 15. Tetsuwan Atom
 16. Ikiru

Shuntaro Tanikawa: poetry reading, vocal
Kensaku Tanikawa: piano, percussion, vocal

Guests: Chindon Tsushinsha

Recorded live at Star Pine's Cafe, Tokyo, October 2, 2002

Released in December 2003