Improvised Music from Japan / Discography

Yoshiyuki Kawaguchi
Shibusashirazu Orchestra
Kuricorder Quartet

Nama Shibu-Kuri

(Saboten Bros. & Co., DDCZ1681) (Japan) (CD)


 1. Opening Theme of Pitagoraswitch [Masaki Kurihara] (0:30)
 2. Peje [Kenji Kondo] (2:25)
 3. Peje [Kenji Kondo] (3:54)
 4. Hyottoko [Daisuke Fuwa] (6:17)
 5. Hyottoko [Daisuke Fuwa] (3:05)
 6. Mayonnaise No. 2 [Masaki Kurihara] (2:23)
 7. Mayonnaise No. 2 [Masaki Kurihara] (3:50)
 8. Kotei [Kiro Sorimachi/Takayuki Kato] (7:16)
 9. Kotei [Takayuki Kato] (3:49)
 10. Up on a Moon Hill - Guilin o Kudatte Tsuki no Oka ni Noboru [Yoshiyuki Kawaguchi] (3:11)
 11. Up on a Moon Hill - Guilin o Kudatte Tsuki no Oka ni Noboru [Yoshiyuki Kawaguchi] (4:12)
 12. Hotel La Salle 1986 [Yoshiyuki Kawaguchi] (4:59)
 13. Gekka no Ichigun [Takero Sekijima] (6:34)
 14. Naadam [Eiichi Hayashi] (2:36)
 15. Hikouki [Takuboku Ishikawa/Daisuke Fuwa] (9:30)
 16. Gekka no Ichigun [Takero Sekijima] (6:36)
 17. Inuhime [Daisuke Fuwa] (2:35)
 18. Opening Theme of Pitagoraswitch [Masaki Kurihara] (0:31)

Kuricorder Quartet (tracks 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18)
Masaki Kurihara: soprano and alto recorders
Yoshiyuki Kawaguchi: alto and tenor recorders, harmonica
Kenji Kondo: steel-string and nylon-string acoustic guitars, tenor recorder
Takero Sekijima: greatbass, soprano, and alto recorders

Shibusashirazu Orchestra (tracks 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 18)
Daisuke Fuwa: dando-list
Hiroaki Katayama: tenor saxophone
Keisuke Ota: violin
Han Sato: tenor saxophone
Tetsu Hirosawa: tenor saxophone
Hideki Tachibana: alto saxophone
Akira Kito: baritone saxophone
Ryuichi Yoshida: baritone saxophone
Aya Murodate: flute, vocal
Mitsuhide Tatsumi: trumpet
Yoichiro Kita: trumpet
Yasuyuki Takahashi: trombone
Naoki Hanashima: bass clarinet
Gideon Juckes: tuba
Masataka Fujikake: drums
Jun Isobe: drums
Mari Sekine: percussion, vocal
Takayuki Matsumura: percussion
Koichi Yamaguchi: organ
Hiroshi Higo: bass
Fang Taeil: guitar
Takayuki Kato: guitar
Wataru Okuma: clarinet, bass clarinet
Takero Sekijima: tuba, recorder
Yoshiyuki Kawaguchi: alto saxophone, harmonica
Shinichi Watabe: emcee, vocal

Additional Shibusashirazu Orchestra members (at O-West, June 25, 2009)
Sayaka, Pero: dance
Toyo, Shimo, Furu, Takako, Yuka Katagiri: Butoh
Kae Minami, Sugako: Ochoshi Kumiai
Kenichi Aoyama: art, video
Benitaro Yokozawa: video
Atsushi Tanaka: sound

Recorded by Atsushi Tanaka at Shibuya O-West, June 25, 2009
Edited and mixed by Kenji Kondo at Maruo Studio, December 25, 2009; and January 26, January 30, and February 2, 2010
PA mixed by Yoshihisa Omata (for Kuricorder Quartet) and by Atsushi Tanaka (for Shibusashirazu Orchestra)
Mastered by Kenji Kondo at Maruo Studio, April 7, 2010
Produced by Yoshiyuki Kawaguchi
Art direction and design by Yusuke Hayashi
Illustration by Kenichi Aoyama
Photos by Hiroki Nishioka and Yasuhiro Yamashita
Includes English liner notes, and Japanese liner notes by Yoshiyuki Kawaguchi

Released in May 2010