Improvised Music from Japan / Discography

Yoshiyuki Kawaguchi
Shibusashirazu Orchestra

Shibu-Kuri Live: Yoshiyuki Kawaguchi with Shibusa-Shirazu Orchestra

(Saboten Bros. & Co., DDBZ1050) (Japan) (DVD)


 1. Intro
 2. Enyatotto
 3. Hyottoko (Daisuke Fuwa)
 4. Up on a Moon Hill - Guilin o Kudatte Tsuki no Oka ni Noboru (Yoshiyuki Kawaguchi)
 5. Mayonnaise No. 2 (Masaki Kurihara)
 6. Hotel La Salle 1986 (Yoshiyuki Kawaguchi)
 7. Kotei (Takayuki Kato/Kiro Sorimachi)
 8. Hikouki (Daisuke Fuwa/Takuboku Ishikawa)
 9. Gekka no Ichigun (Takero Sekijima)
 10. Inuhime (Daisuke Fuwa)
 11. Peje (Kenji Kondo)
 12. Sutekichi (Daisuke Fuwa)
 13. Opening Theme of Pitagoraswitch (Masayuki Kurihara)
 14. Senzu (Daisuke Fuwa)

DVD: NTSC, region free, color, 15 chapters, 72 minutes 48 seconds

Shibusashirazu Orchestra
Daisuke Fuwa: dando-list
Hiroaki Katayama: tenor saxophone
Keisuke Ota: violin
Han Sato: tenor saxophone
Tetsu Hirosawa: tenor saxophone
Hideki Tachibana: alto saxophone
Akira Kito: baritone saxophone
Ryuchi Yoshida: baritone saxophone
Aya Murodate: flute, vocal
Mitsuhide Tatsumi: trumpet
Yoichiro Kita: trumpet
Yasuyuki Takahashi: trombone
Naoki Hanashima: bass clarinet
Gideon Juckes: tuba
Masataka Fujikake: drums
Jun Isobe: drums
Mari Sekine: percussion, vocal
Takayuki Matsumura: percussion
Koichi Yamaguchi: organ
Hiroshi Higo: bass
Fang Taeil: guitar
Takayuki Kato: guitar
Wataru Okuma: clarinet, bass clarinet
Takero Sekijima: tuba, recorder
Yoshiyuki Kawaguchi: alto saxophone, harmonica, recorder
Shinichi Watabe: emcee, vocal
Sayaka: dance
Pero: dance
Toyo: Butoh
Shimo: Butoh
Furu: Butoh
Takako: Butoh
Yuka Katagiri: Butoh
Kae Minami: Ochoshi Kumiai
Sugako: Ochoshi Kumiai
Kenichi Aoyama: art, video
Benitaro Yokozawa: video
Atsushi Tanaka: sound
Masaki Kurihara: recorder (13)
Kenji Kondo: recorder (13)

Recorded by Atsushi Tanaka at Shibuya O-West, June 25, 2009
Edited and mixed by Kenji Kondo at Maruo Studio, December 25, 2009 and January 26, 2010
PA mixed by Atsushi Tanaka at Shibuya O-West, June 25, 2009
Produced by Yoshiyuki Kawaguchi

DVD
Camera by Ryo Adachi and Shun Aoki
Directed by Tetsuya Nonaka
Produced by Koichi Takada
Production by BOBOS

Art direction and design by Yusuke Hayashi
Illustration by Kenichi Aoyama
Photos by Hiroki Nishioka and Yasuhiro Yamashita
Includes English liner notes, and Japanese liner notes by Yoshiyuki Kawaguchi

Released in April 2010