Improvised Music from Japan / Discography

Kuu

Voice Ring

(Shoh, SHOH-201) (Japan) (CD)


 1. Ring Kong (0:59)
 2. Nami (1:25)
 3. Chocolate wa Tokeruka (5:37)
 4. Nishi e Kita e (1:20)
 5. Gogaku Kyoshitsu (1:26)
 6. Hyotan Hah e (solo) (1:26)
 7. Toge to Awa (1:26)
 8. Oishii Dapanda (solo) (0:51)
 9. Umi no Kioku (3:09)
 10. Sasayaki (1:26)
 11. Tenjo Hiera (solo) (1:08)
 12. Tsubasa gokko (2:55)
 13. Dribble (0:58)
 14. Sakkakukei (1:18)
 15. Kyujosho (1:55)
 16. Cinnamon (solo) (1:32)
 17. Suisui (1:17)
 18. Dokutsu (1:26)

Kuu
Takako Ihoda: voice
Keiko Omori: voice
Kana Oyabu: voice
Chiharu Kato: voice
Hiroko Sadamori: voice
Akira Sanematsu: voice
Mikiko Suzuki: voice
Masabiko Demian: voice
Hideya Fujie: voice
Moko Matsunaga: voice
Naoko Mori: voice
Atsushi Yonemoto: voice

Recorded at Gakusei-no-Ie Church Hall, Tokyo
Mastered by Kazunao Nagata at Transonic Studio
Produced and directed by Tenko

Released in July 2001