Improvised Music from Japan / Discography

Avant-garde & Free

"Selected Masterpieces by Koji Wakamatsu" film music series

(Solid Records, CDSOL-1276) (Japan) (CD)


 1. Shojo Gebageba M-1 (6:54)
 2. Shojo Gebageba M-6 T-2 (1:49)
 3. Tenshi no Kokotsu M-3 (9:44)
 4. Umitsubame T-2 (3:11)
 5. Yukeyuke Nidome no Shojo M-1 (3:25)
 6. Yukeyuke Nidome no Shojo M-5 (3:08)
 7. Yukeyuke Nidome no Shojo M-12 (3:55)
 8. Kyoso Joshi Ko M-2 T-1 (2:28)
 9. Kyoso Joshi Ko M-3 (1:56)
 10. Kyoso Joshi Ko M-4 (5:10)
 11. Nihon Boko Ankokushi Ijosha no Chi: Guitar no Theme (3:07)
 12. Nihon Boko Ankokushi Ijosha no Chi: Koroshi no Theme (1:49)
 13. Nihon Boko Ankokushi Ijosha no Chi: Koroshi no Theme [with vocal] (1:45)
 14. Nippon Boko Ankokushi: Onju T-5 (2:18)
 15. Nippon Boko Ankokushi: Onju T-2 (4:56)
 16. Ai no Design M-14 (2:09)
 17. Ai no Design M-21 (0:45)
 18. Shojo Gebageba M-4 (3:20)

Music by Ongaku Shudan Meikyu Sekai (1, 2, 5-7, 18), Yosuke Yamashita Trio (3), Rie Yokoyama and Yosuke Yamashita Trio (4), Takeshi Yamashita (8-10), and Satoru Koba (11-13)

Recorded for the films Ai no Design (16, 17), Nihon Boko Ankokushi Ijosha no Chi (11-13), Kyoso Joshi Ko (8-10), Shojo Gebageba (1, 2, 18), Yukeyuke Nidome no Shojo (5-7), Nippon Boko Ankokushi: Onju (14, 15), and Tenshi no Kokotsu (3, 4)

The films Ai no Design (1965), Nihon Boko Ankokushi Ijosha no Chi (1967), Kyoso Joshi Ko (1969), Shojo Gebageba (1969), Yukeyuke Nidome no Shojo (1969), Nippon Boko Ankokushi: Onju (1970), and Tenshi no Kokotsu (1972) directed by Koji Wakamatsu

Directed by Mamoru Ko
Artwork by Sally Kubota
Includes liner notes in Japanese by Mamoru Ko and Masahiro Nobuyama

Released in January 2009
Tracks 3 and 4 originally released in 2008 on the Yosuke Yamashita Trio's CD Tenshi no Kokotsu (Solid Records, CDSOL-1263)