Improvised Music from Japan / Discography

Masao Yagi

Hikoshojo Yoko: Original Soundtrack

(Think! Records, THCD-5002) (Japan) (CD)


 1. Toei Mark (0:14)
 2. Title--Hikoshojo Yoko (1:41)
 3. Yoko to Takeshi (0:20)
 4. Fuon--Yoko Toso (1:23)
 5. Asai to Yu Otoko (0:38)
 6. Yume no Toki (1:27)
 7. Kageri--Kudakeru Yume (0:53)
 8. Samayoi no Hate (0:18)
 9. Flow in Jazz (4:09)
 10. Jiro to Yoko--Saint-Tropez no Taiyo (2:01)
 11. Yuwaku--Warui Nakama (1:42)
 12. Jiro, Osaka e (0:37)
 13. Hitori no Heya--Saint-Tropez no Dokei (1:34)
 14. Harumi Yuku (0:37)
 15. Arashi no Toki (4:10)
 16. Zetsubo--Sawagi no Ato ni (1:24)
 17. Kodoku no Tameiki (1:38)
 18. Takeshi tono Saikai (1:21)
 19. Kyoki (1:01)
 20. Boyo no Omoi--Saint-Tropez no Shozo (3:55)
 21. Tabidachi--Saint-Tropez no Shotai (2:24)

  Bunus Tracks

 22. Toei Mark [Outtake 1] (0:19)
 23. Toei Mark [Outtake 2] (0:17)
 24. Toei Mark [Outtake 3] (0:17)

All music composed, arranged, and conducted by Masao Yagi

Although there is no information about musicians in any of the documentation on the movie, Masao Yagi recalled in an interview that Yagi (piano), Sadao Watanabe (also saxophone), Terumasa Hino (trumpet), Masanaga Harada (bass), Masahiko Togashi (drums), and Hozan Yamamoto (shakuhachi) participated in the recording.

Recorded on March 12, 1966
Remastered by Soichiro Nakamura, April 8, 2008
Design by Naomi Matsunaga
Includes liner notes in Japanese by Jako Aibuchi

The movie Hikoshojo Yoko (directed by Yasuo Furuhata) was released in 1966.

Released in June 2008