Improvised Music from Japan / Discography

Michihiro Satoh

Tamashii no Neiro, Tsugaru-shamisen: Satoh Michihiro no Shigoto

(Waon/WA-1, PSFD-28) (CD)


  1. Tsugaru Jonkara Bushi (4:29)
  2. Dotarebachi (2:05)
  3. Tsugaru Sansagari (3:32)
  4. Tosa no Sunayama (2:33)
  5. Tsugaru Aiya Bushi (4:24)
  6. Tsugaru Ondo (5:04)
  7. Tsugaru Yosare Bushi (5:29)
  8. Nikata Bushi (4:31)

Michihiro Satoh (tsugaru-shamisen)
Yugen Yashita (shakuhachi)

Includes liner notes in Japanese by Yoshio Niizuma and Kan Mikami

Released 1993